[Tính Năng] Hệ Thống Nội Chính - Chức Quan, Mỏ, Thần Khí | Thiên Hạ Anh Hùng
Thiên Hạ Anh Hùng

Thiên Hạ Anh Hùng

Cẩm nang

Trang chủ > > [Tính Năng] Hệ Thống Nội Chính - Chức Quan, Mỏ, Thần Khí

[Tính Năng] Hệ Thống Nội Chính - Chức Quan, Mỏ, Thần Khí

I. Giới Thiệu

- Trong Hệ Thống Nội Chính gồm có 3 mục chính là Chức Quan, Mỏ Thần Khí, góp phần tăng tiến sức mạnh cũng như đóng góp tài nguyên rất lớn cho chủ công
- Tại giao diện chính của game chọn "Nội Chính" -> Chúc Quan, Mỏ, Thần Khí để vào giao diện từng mục

 

II. Các tính năng trong Nội Chính

1. Chức Quan

- Là tính năng phân bổ chức quan cho từng tướng, mang đến những chỉ số cộng thêm tuyệt vời cho tướng được trang bị Chức Quan

 

- Chức Quan được phân ra 2 loại là Quan Võ và Quan Văn, Quan Võ yêu cầu võ tướng nhận chức, Quan Văn yêu cầu quân sư nhận chức

- Chức Quan yêu cầu mở từ Thấp đến Cao tương ứng từ Tế Rượu đến Thái Úy ở Quan Võ và Huyền Lệnh đến Thừa Tướng ở Quan Văn

- Để Mở Khóa chức quan cần có "Đan Thư Khoán", chọn chức quan và ấn Mở

- Đan Thư Khoán có thể thu thập tại các hoạt động Thảo Phạt, Man Tốc và tiệm Danh vọng hoặc Tiệm KNB

- Khi đã mở khóa Chức Quan, có thể tùy chọn tướng để nhận chức quan tương ứng

 

2. Mỏ 

- Là tính năng sản xuất tài nguyên theo giờ, nâng cấp càng cao, sản lượng càng lớn, mang đến vô số tài nguyên cho quý chủ công

 

- Các mỏ bao gồm Quặng Đá, Đồng ..v.v..

- Chọn 1 mỏ và tiến hành nâng cấp để tăng tiến sản lượng nhận được

- Quy Tắc Mỏ Quặng

 

3. Thần Khí

- Trực tiếp mang lại các chỉ số thuộc tính cộng thêm cho cả đội hình như HP, Công, Thủ ..v.v...

- Sở hữu càng nhiều Thần Khí và cấp bậc càng cao, sức mạnh càng vượt trội

 

- Mỗi Thần Khí yêu cầu Cấp Độ mở khác nhau

- Nâng cấp Thần Khí cần có Đá Xích Luyện, khi Thần Khí đầy cấp có thể Nâng Bậc để tăng bậc Thần Khí đến ngưỡng cao hơn

- Nâng Bậc Thần Khí cần có Dung Kim Ngọc, khi đầy Bậc, Thần Khí sẽ được cộng thêm thuộc tính vô cùng to lớn

 

- Quy Tắc Thần Khí

 

====================================================

Thiên Hạ Anh Hùng

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.thah.vn

Fanpage: fb.com/GameThienHaAnhHung

Đại Bản Doanh: fb.com/groups/592587044454834

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639 

 

 

Game SG140