[SỰ KIỆN] CHÀO MỪNG NGÀY 30/4 VÀ 1/5 | Thiên Hạ Anh Hùng
Thiên Hạ Anh Hùng

Thiên Hạ Anh Hùng

Tin tức

Trang chủ > Tin tức > [SỰ KIỆN] CHÀO MỪNG NGÀY 30/4 VÀ 1/5

[SỰ KIỆN] CHÀO MỪNG NGÀY 30/4 VÀ 1/5

CHÀO MỪNG NGÀY 30/4 VÀ 1/5 - RINH NGAY LỮ BỐ

Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 là sự kiện chấm dứt Chiến tranh Việt Nam khi Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam tiến vào thành phố Sài Gòn. Ngày này là kết quả trực tiếp của Chiến dịch Mùa Xuân năm 1975 và là một mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam.

Ngày Quốc tế Lao động hay ngày 1 tháng 5 là ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động

Nhân dịp hội này, Tôn Như xin giới thiệu Chuỗi SK 30/4-1/5 cho các Chúa Công nhé

Các sự kiện cho dịp lễ này như sau:

- TOP Nạp 30/4-1/5: 10h 29/4 đến 10h ngày 2/5

- TOP Tiêu 30/4-1/5: 10h 29/4 đến 10h ngày 2/5

- 7 Ngày Lễ Hội: 10h 27/4 đến 10h ngày 4/5

- SK Đổi Mảnh Vạn Năng: 5h 26/4 đến 0h ngày 5/5, chia làm 3 đợt:

   + 26/4 - 28/4: Trương Phi, Hoa Đà, Tôn Kiên, Bàng Thống

   + 29/4 - 1-5: Đại Kiều, Tư Mã Ý, Hạ Hầu Đôn, Chu Thái

   + 2/5 - 4/5: Điển Vi, Quan Vũ, Mã Siêu, Gia Cát Lượng

Vậy còn chờ gì nữa mà không mau chóng tranh thủ đợt Lễ 30/4 - 1/5 này mà rinh cho mình các Thần Tướng, Mảnh Vạn Năng và những vật phẩm khác nào.

===================================================